badania

BADANIA DLA CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH

Aby wykonać badanie kału na nosicielstwo należy :

  • pobrać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 3 wymazówki z podłożem transportowym
  • z trzech kolejnych dni (sobota, niedziela, poniedziałek) pobrać próbki w postaci wymazu z kału
  • wymazówkę z zestawu transportowego należy zanurzyć w oddanym kale (łącznie ze śluzem lub krwią jeśli są obecne) i umieścić w pojemniku z podłożem transportowym (Stuarta lub Amiesa)
  • każdą próbę podpisać: imieniem, nazwiskiem, datą pobrania,
  • pobrane próbki, włożyć do woreczka foliowego, przechować w chłodnym miejscu,
  • należy znać: dane osobowe, PESEL, dokładny adres zakładu pracy wraz z NIP-em

Odbiór wyników po 10 dniach od oddania próby.                  

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella podlegają:


– uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
– osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno-epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie:
– o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
– o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1866 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:
Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.
Na podstawie wyników badań kału dla celów sanitarno – epidemiologicznych lekarz medycyny pracy wydaje oraz przekazuje osobie badanej a także pracodawcy albo osobie zlecającej orzeczenie lekarskie:
– o zdolności do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
– o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. 

Podobne wpisy